Heiti félagsins

Félagið heitir Mannauður, félag mannauðsfólks á Íslandi. Félagið er fagfélag þeirra sem starfa við mannauðsmál í fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi. Heimili og varnarþing er í Reykjavík. Félagssvæði tekur til alls landsins.

Hlutverk félagsins

Að efla fagmennsku í mannauðsstjórnun í þágu íslensks atvinnulífs, standa vörð um hagsmuni félagsmanna og auka samvinnu þeirra á milli.

Skilyrði fyrir inngöngu

Aðild að Mannauði, félagi mannauðsfólks á Íslandi geta þeir fengið sem starfa við mannauðsmál hjá fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi og þeir sem sérhæfa sig í ráðgjöf og sölu á mannauðstengdri þjónustu.

Aðalfundur

Aðalfund skal halda fyrir lok febrúar ár hvert. Skal hann auglýstur á heimasíðu félagsins og boðaður með tölvupósti á netfang félagsmanna. Fundarboð skulu send með tveggja vikna fyrirvara hið minnsta miðað við dagsetningu tölvupósts. Tillögur um lagabreytingar skulu fylgja aðalfundarboði. Aðalfundur er lögmætur og ályktunarhæfur sé löglega til hans boðað. Kosningar til trúnaðarstarfa og atkvæðagreiðsla um lagabreytingar skulu vera leynilegar komi fram um það tillaga með tveimur meðmælendum. Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál vera á dagskrá: 1. Stjórn félagsins gefur skýrslu um störf á liðnu ári. 2. Reikningar stjórnar lagðir fram til samþykktar. 3. Árgjald ákveðið til eins árs. 4. Lagabreytingar. 5. Stjórnarkjör. 6. Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga. 7. Umræður um verkefni og áherslur næsta árs. 8. Önnur mál.

Félagsstjórn

Stjórn félagsins skipa sex fulltrúar: formaður, varaformaður og fjórir meðstjórnendur. Á aðalfundi ár hvert skal kjósa formann félagsins. Formaður má að hámarki sitja í þrjú ár í senn. Stjórnarmenn þar með talinn formaður skulu að hámarki sitja samtals í 6 ár. Einfaldur meirihluti ræður kjöri.
Stjórnin boðar til félagsfunda þegar þörf krefur, þó ekki sjaldnar en einu sinni á ári. Stjórn getur skipað fólk úr hópi félagsmanna í siðanefnd.

Skyldur félagsmanna

  1. Félagsmenn skulu fara að lögum félagsins, reglum og siðareglum, svo og ákvörðunum félagsfunda.
  2. Hafi félagsmaður ekki greitt árgjald til félagsins í eitt ár án gildra ástæðna, sem hann gerir félaginu grein fyrir, telst hann ekki lengur félagsmaður, enda hafi hann áður verið krafinn um greiðslu.
  3. Þeir einir eiga rétt til setu á fundum félagsins sem skuldlausir eru við það. Aðrir hafa ekki rétt til setu á fundum eða áhrifa á ákvarðanatöku. Á félagsfundi geta 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna vikið manni úr félaginu, hafi hann brotið lög þess eða siðareglur. Taka má brottrekinn félagsmann í félagið á ný að tveim árum liðnum, ef 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna á félagsfundi eru því meðmæltir.

Félagsslit

Slíta má félaginu á fundi, sem hefur verið til þess boðaður sérstaklega að ósk 2/3 hluta félagsmanna, enda sæki 2/3 hlutar atkvæðisbærra félagsmanna fundinn. Eignir félagsins skulu þá renna til góðgerðamála sem stjórn ákveður

Lagabreytingar

Lögum félagsins má því aðeins breyta að 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna greiði því atkvæði á lögmætum aðalfundi. Tillögur um lagabreytingar skulu kynntar sérstaklega í aðalfundarboði.

Árgjald

Árgjald skal ákveðið af aðalfundi félagsins ár hvert. Því skal varið til reksturs félagsins í þágu félagsmanna.